چراغ

فیلترهای فعال

پنل دایره ای توکار دور...
موجود
چراغ

پنل دایره ای توکار دور سرامیکی 8 وات سیماران

43٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد و بسته به نوع محیط رنگ...
پنل دایره ای توکار 8 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای توکار 8 وات سیماران (Back Light)

43٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای توکار 12 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای توکار 12 وات سیماران (Back Light)

73٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای توکار 18 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای توکار 18 وات سیماران (Back Light)

108٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای توکار 25 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای توکار 25 وات سیماران (Back Light)

146٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای روکار 12 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای روکار 12 وات سیماران

برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفاً با شماره 09124582215 تماس بگیرید.
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل روکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل روکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل روکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای روکار 18 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای روکار 18 وات سیماران

برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفاً با شماره 09124582215 تماس بگیرید.
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل روکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل روکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل روکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره ای روکار 25 وات...
موجود
چراغ

پنل دایره ای روکار 25 وات سیماران

برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفاً با شماره 09124582215 تماس بگیرید.
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل روکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل روکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل روکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل مربع روکار 18 وات سیماران
موجود
چراغ

پنل مربع روکار 18 وات سیماران

131٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل روکار با ظاهر مربعی شکل طراحی شده است. پنل روکار مربع سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل روکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل مربعی...
پنل مربع روکار 25 وات سیماران
موجود
چراغ

پنل مربع روکار 25 وات سیماران

برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفاً با شماره 09124582215 تماس بگیرید.
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل روکار با ظاهر مربعی شکل طراحی شده است. پنل روکار مربع سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل روکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل مربعی...
پنل 60×60 توکار سیماران
موجود
چراغ

پنل 60×60 توکار سیماران

523٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر مربعی شکل طراحی شده است. پنل توکار مربع سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل مربعی...
پنل دایره توکار دور شیشه 8...
موجود
چراغ

پنل دایره توکار دور شیشه 8 وات سیماران

46٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره توکار دور شیشه 12...
موجود
چراغ

پنل دایره توکار دور شیشه 12 وات سیماران

79٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره توکار دور شیشه 18...
موجود
چراغ

پنل دایره توکار دور شیشه 18 وات سیماران

115٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
پنل دایره توکار دور شیشه 25...
موجود
چراغ

پنل دایره توکار دور شیشه 25 وات سیماران

157٬000 ‎تومان
پنل های سیماران با دو مدل متفاوت توکار و روکار تولید می شوند. این چراغ به صورت پنل توکار با ظاهر دایره ای شکل طراحی شده است. پنل توکار دایره ای سیماران با دو رنگ نور آفتابی و مهتابی تولید می شود. پنل توکار سقفی در محیط های بزرگ همچون سالن های بزرگ، شرکت ها، مجمتع ها و ... استفاده می شود، زیرا مصرف آن پایین و بازده آن بالا می باشد. توان مصرفی کل این پنل...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.