کانکتور

فیلترهای فعال

کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4

221-413
کانکتور انشعابی سه خانه وگو (413-221)، ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس مشخصات فنی قابلیت تحمل جریان تا 32 آمپر را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی Cage Clamp که...
کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4

221-415
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (415-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است....
کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4

221-412
کانکتور انشعابی دو خانه واگو (412-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی...
کانکتور دو‌ خانه وگو سری... کانکتور دو‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

222-412
کانکتور انشعابی دسته‌ دار دو خانه واگو (412-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور سه‌ خانه وگو سری... کانکتور سه‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

222-413
کانکتور انشعابی دسته‌ دار سه خانه واگو (413-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور پنج‌ خانه وگو سری... کانکتور پنج‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

222-415
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (415-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور خطی وگو سایز 4 کانکتور خطی وگو سایز 4 2
موجود
محصولات

کانکتور خطی وگو سایز 4

221-2411
کانکتور دسته‌ دار خطی واگو (2411-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی...
کانکتور مادگی 6 پل وگو کانکتور مادگی 6 پل وگو 2
موجود
کانکتور

کانکتور مادگی 6 پل وگو

231-306/037-000
کانکتور مادگی 6 پل WAGO با شماره محصول 000-306/037-231 به خانواده MCS (سیستم اتصال چندتایی) تعلق دارد. جزو کانکتورهای سایز متوسط (MIDI) با فاصله پین 5.08 میلی‌متر می‌باشد. دارای دسته‌های جانبی قفل شونده است که ایمنی فوق العاده بالا را از نظر استحکام اتصال دارا هستند. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع...
کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6 کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6

221-612
کانکتور انشعابی دسته‌ دار دو خانه واگو (612-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور سه خانه وگو سایز 6 کانکتور سه خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه خانه وگو سایز 6

221-613
کانکتور انشعابی دسته‌ دار سه خانه واگو (613-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور پنج خانه وگو سایز 6 کانکتور پنج خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج خانه وگو سایز 6

221-615
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (615-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است....
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.