ترمینال فنری

فیلترهای فعال

ترمینال فشاری 2.5 یک به دو... ترمینال فشاری 2.5 یک به دو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 یک به دو وگو سری TOPJOB

2002-1301
ترمینال فشاری واگو (1301-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فشاری 2.5 وگو سری... ترمینال فشاری 2.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 وگو سری TOPJOB

2002-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری... ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری TOPJOB

2002-1611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-1611/1000-2002) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی...
ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB

2004-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2004) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 6mm² بدون سر سیم و تا مقطع 4mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه...
ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری... ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری TOPJOB

2004-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 4 (1207-2004) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 6mm² بدون سر سیم و تا مقطع 4mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فشاری دو طبقه 2.5... ترمینال فشاری دو طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری دو طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

2002-2201
ترمینال فشاری دو طبقه واگو (2201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر...
ترمینال فیوزی وگو سایز 4 ترمینال فیوزی وگو سایز 4 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی وگو سایز 4

281-611/281-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-611/281-281) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد و دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده می‌شود. به خاطر قرارگیری...
ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB

2006-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2006) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 10mm² بدون سر سیم و تا مقطع 6mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه...
ترمینال فشاری 1.5 وگو سری... ترمینال فشاری 1.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 1.5 وگو سری TOPJOB

2001-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2001) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار بالا برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 2.5mm² بدون سر سیم و تا مقطع 1.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه UL...
ترمینال فشاری سه طبقه 2.5... ترمینال فشاری سه طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری سه طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

2002-3201
ترمینال فشاری سه طبقه واگو (3201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار بالا برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فشاری 16 وگو سری... ترمینال فشاری 16 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 16 وگو سری TOPJOB

2016-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2016) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 25mm² بدون سر سیم و تا مقطع 16mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB

2006-1611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-1611/1000-2006) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده می‌شود. به خاطر...
ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو... ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو سری TOPJOB

2002-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 2.5 (1207-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو... ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو سری TOPJOB

2001-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 1.5 (1207-2001) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 2.5mm² بدون سر سیم و تا مقطع 1.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5... ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

2002-2611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-2611/1000-2002) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.