آیفون صوتی

فیلترهای فعال

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به...
موجود
آیفون صوتی

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

368٬000 ‎تومان
جهت برقراری سیستم ارتباط صوتی در داخل یک ساختمان یا مجموعه دارای یک گوشی صوتی مرکزی و یک عدد گوشی فرعی است. گوشی مرکزی تماس گیرنده و گوشی فرعی در نقش پاسخگو عمل می کند. این ویژگی برای واحد هایی با اندازه بزرگ و یا یک واحد دوبلکس یا ... بسیار مناسب می باشد.
گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به...
موجود
آیفون صوتی

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران مدل DM

365٬000 ‎تومان
سیستم برقراری ارتباط داخلی 1- 20 سیماران برای برقراری ارتباط داخلی در ساختمان هایی با تعداد واحد (یا اتاق) بالا به کار می رود. به این ترتیب که با استفاده از آن می توانید با دیگر واحد ها ارتباط صوتی برقرار نمایید. برای مثال می توان از این گوشی مرکزی برای برقراری ارتباط صوتی بین واحد مدیریت مدرسه و سایر کلاس ها استفاده نمود. این سیستم قابلیت ارتباط صوتی را...
گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به...
موجود
آیفون صوتی

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران مدل DMS

414٬000 ‎تومان
سیستم برقراری ارتباط داخلی 1- 20 سیماران برای برقراری ارتباط داخلی در ساختمان هایی با تعداد واحد (یا اتاق) بالا به کار می رود. به این ترتیب که با استفاده از آن می توانید با دیگر واحد ها ارتباط صوتی برقرار نمایید. برای مثال می توان از این گوشی مرکزی برای برقراری ارتباط صوتی بین واحد مدیریت مدرسه و سایر کلاس ها استفاده نمود. این سیستم قابلیت ارتباط صوتی را...
گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به...
موجود
آیفون صوتی

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران مدل DF

266٬000 ‎تومان
سیستم برقراری ارتباط داخلی 1- 20 سیماران برای برقراری ارتباط داخلی در ساختمان هایی با تعداد واحد (یا اتاق) بالا به کار می رود. به این ترتیب که گوشی مستر با استفاده از آن می تواند با دیگر واحد ها ارتباط صوتی برقرار نماید. برای مثال می توان از این گوشی مرکزی برای برقراری ارتباط صوتی بین واحد مدیریت مدرسه و سایر کلاس ها استفاده نمود. ارتباط تمام گوشی ها فقط...
گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به...
موجود
آیفون صوتی

گوشی صوتی ارتباط داخلی 1 به 240 سیماران مدل DM

414٬000 ‎تومان
سیستم برقراری ارتباط داخلی 1- 240 سیماران قابل استفاده برای برقراری ارتباط صوتی در اماکنی مانند مدارس و ادارات می باشد. با استفاده از این سیستم شما قادر خواهید بود از یک واحد با دیگر واحد ها ارتباط صوتی برقرار نمایید. همچنین با استفاده از این سیستم تمامی واحد ها می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. این سیستم قابلیت ارتباط صوتی را با 240 گوشی دیگر بصورت...
تغذیه اینترکام 1 به 20 سیماران
موجود
آیفون صوتی

تغذیه اینترکام 1 به 20 سیماران

146٬000 ‎تومان
تغذیه اینترکام سیماران برای استفاده در سیستم های برقراری ارتباط داخلی به کار می روند. با استفاده از این سیستم قادر خواهید بود با واحد های یک مجموعه ارتباط صوتی برقرار نمایید. تغذیه اینترکام سیماران مدل 706I برای ارتباط داخلی 1 به 20 با ولتاژ خروجی 17VACو 13.3VDC به صورت محافظت شده در برابر اتصال کوتاه می باشد. 
تغذیه اینترکام 1 به 240...
موجود
آیفون صوتی

تغذیه اینترکام 1 به 240 سیماران

153٬000 ‎تومان
تغذیه اینترکام سیماران برای استفاده در سیستم های برقراری ارتباط داخلی به کار می روند. با استفاده از این سیستم قادر خواهید بود با واحد های یک مجموعه تا 240 واحد ارتباط صوتی برقرار نمایید. 
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.