پروژکتور LED

فیلترهای فعال

پروژکتور 60 وات LED صبا...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 60 وات LED صبا ترانس مدل IPAD

545٬000 ‎تومان
پروژکتور ال ای دی 60 وات صبا ترانس مدل IPAD با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  ال ای دی صبا ترانس مدل IPAD با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 7200 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 72 وات LED صبا...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 72 وات LED صبا ترانس مدل IPAD

620٬000 ‎تومان
پروژکتور ال ای دی 72 وات صبا ترانس مدل IPAD با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  ال ای دی صبا ترانس مدل IPAD با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 8640 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 120 وات LED صبا...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 120 وات LED صبا ترانس مدل IPAD

945٬000 ‎تومان
پروژکتور ال ای دی 120 وات صبا ترانس مدل IPAD با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  ال ای دی صبا ترانس مدل IPAD با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 14400 لومن است و با ضریب...
پروژکتور فلت 18 وات قاب...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 18 وات قاب مشکی صبا ترانس مدل LED

178٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 18 وات قاب مشکی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 6 وات  صبا ترانس...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 6 وات صبا ترانس مدل LED

98٬000 ‎تومان
پروژکتور 6 وات صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور COB صبا ترانس مدل KMD با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 720 لومن است و با ضریب توان 0.95، 95 درصد...
پروژکتور فلت 12 وات مشکی...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 12 وات مشکی صبا ترانس مدل LED

148٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 12 وات مشکی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1440 لومن است و با ضریب توان 0.95،...
پروژکتور فلت 18 وات RGB قاب...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 18 وات RGB قاب مشکی صبا ترانس مدل LED

218٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 18 وات RGB قاب مشکی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب...
پروژکتور فلت 24 وات ایرانی...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 24 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED

247٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 24 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2880 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 18 وات ایرانی...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 18 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED

208٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 18 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP66 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 18 وات RGB...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 18 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED

247٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 18 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 24 وات RGB...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 24 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED

277٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 24 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2880 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 36 وات ایرانی...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 36 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED

317٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 36 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 4220 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 36 وات RGB...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 36 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED

357٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 36 وات RGB ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 4220 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور فلت 48 وات ایرانی...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور فلت 48 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED

317٬000 ‎تومان
پروژکتور فلت 48 وات ایرانی صبا ترانس مدل LED با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور فلت صبا ترانس مدل LED  با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 5760 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 30 وات صبا ترانس...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 30 وات صبا ترانس مدل سلولی

248٬000 ‎تومان
پروژکتور 30 وات صبا ترانس مدل سلولی با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور صبا ترانس مدل سلولی با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 3600 لومن است و با ضریب توان 0.95، 95 درصد...
پروژکتور 48 وات صبا ترانس...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 48 وات صبا ترانس مدل سلولی

418٬000 ‎تومان
پروژکتور 48 وات صبا ترانس مدل سلولی با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور صبا ترانس مدل سلولی با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 5760 لومن است و با ضریب توان 0.95، 95 درصد...
پروژکتور 96 وات صبا ترانس...
موجود
پروژکتور LED

پروژکتور 96 وات صبا ترانس مدل سلولی

847٬000 ‎تومان
پروژکتور 96 وات صبا ترانس مدل سلولی با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور صبا ترانس مدل سلولی با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 11520 لومن است و با ضریب توان 0.95، 95 درصد...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.