قاب

فیلترهای فعال

قاب سفید پلی کربنات مدل آرا قاب سفید پلی کربنات مدل آرا 2
موجود
قاب

قاب سفید پلی کربنات مدل آرا

8٬000 ‎تومان
قاب آرا بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ سفید آن با کد 3444 مناسب همه کاربری‌ها می‌باشد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب بژ قهوه ای پلی کربنات... قاب بژ قهوه ای پلی کربنات... 2
موجود
قاب

قاب بژ قهوه ای پلی کربنات مدل آرا

10٬000 ‎تومان
قاب آرا بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ بژ قهوه‌ای آن با کد 3448 تعربف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب اخرایی پلی کربنات آذین... قاب اخرایی پلی کربنات آذین... 2
موجود
قاب

قاب اخرایی پلی کربنات آذین بازه سفید

8٬500 ‎تومان
قاب آذین بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ اخرایی آن با کد 5001 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب چوب پلی کربنات آذین... قاب چوب پلی کربنات آذین... 2
موجود
قاب

قاب چوب پلی کربنات آذین بازه چوب

9٬000 ‎تومان
قاب آذین بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ چوب آن با کد 5015 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب کرم پلی کربنات آذین... قاب کرم پلی کربنات آذین... 2
موجود
قاب

قاب کرم پلی کربنات آذین بازه سفید

8٬000 ‎تومان
قاب آذین بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ کرم آن با بازه سفید با کد 5029 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل... قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل... 2
موجود
قاب

قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل پارت

10٬000 ‎تومان
قاب پارت بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ بژطلایی با کد 5055 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب طرح چوب تیره پلی کربنات... قاب طرح چوب تیره پلی کربنات... 2
موجود
قاب

قاب طرح چوب تیره پلی کربنات مدل آسمان

14٬000 ‎تومان
قاب آسمان بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ طرح چوب تیره با کد 5073 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب کروم آلومینیومی پلی... قاب کروم آلومینیومی پلی... 2
موجود
قاب

قاب کروم آلومینیومی پلی کربنات مدل آسمان

25٬000 ‎تومان
قاب آسمان بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ کروم آلومینیومی با کد 5082 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب طلایی مشکی پلی کربنات... قاب طلایی مشکی پلی کربنات... 2
موجود
قاب

قاب طلایی مشکی پلی کربنات مدل شهاب

12٬000 ‎تومان
قاب شهاب بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ طلایی مشکی با کد 5092 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل... قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل... 2
موجود
قاب

قاب بژ طلایی پلی کربنات مدل آرا

10٬000 ‎تومان
قاب آرا بصورت توکار نصب می‌شود. جنس آن از پلی کربنات می‌باشد و رنگ بژ طلایی با کد 5780 تعریف می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از دیگر ویژگی‌های آن است.
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.