لیست محصولات برند WAGO

باس کوپلر وگو با پروتکل... باس کوپلر وگو با پروتکل... 2
موجود
کنترلر

باس کوپلر وگو با پروتکل پروفی باس

WAGO
750-333
کمپانی WAGO آلمان در کنار طراحی و تولید انواع PLC ها و RTU ها، طیف قابل توجهی از انواع باس کوپلرها را نیز ارائه می‌کند. معروفترین نمونه از این باس کوپلرها مدل 333-750 می‌باشد که سیگنال کلیه‌ ی ماژولهای I/O آنالوگ و دیجیتال متصل به خود را دریافت و آن را در قالب بسته‌های دیجیتال مبتنی بر پروتکل پروفی باس DP به سمت PLC و یا RTU بالادست ارسال می‌کند.
باس کوپلر وگو با پروتکل... باس کوپلر وگو با پروتکل... 2
موجود
کنترلر

باس کوپلر وگو با پروتکل پروفی نت

WAGO
750-340
تکنولوژی فیلدباس یا همان Foundation Fieldbus یک سیستم ارتباطی دوطرفه و تمام دیجیتال می‌باشد که تجهیزات سطح Field از قبیل سنسورها و محرک ها را به کنترلرهای محلی مرتبط می‌سازد. کوپلرهای فیلدباس وگو برای اتصال کارتهای آنالوگ و دیجیتال وگو به کنترلرهای وگو و PLC های دیگر برندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. کوپلر وگو 340-750، وظیفه‌اش انتقال دیتا با پروتکل...
ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو... ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 1.5 ارت وگو سری TOPJOB

WAGO
2001-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 1.5 (1207-2001) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 2.5mm² بدون سر سیم و تا مقطع 1.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فشاری 1.5 وگو سری... ترمینال فشاری 1.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 1.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2001-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2001) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار بالا برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 2.5mm² بدون سر سیم و تا مقطع 1.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه UL...
ترمینال فشاری 16 وگو سری... ترمینال فشاری 16 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 16 وگو سری TOPJOB

WAGO
2016-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2016) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 25mm² بدون سر سیم و تا مقطع 16mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو... ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 ارت وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 2.5 (1207-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فشاری 2.5 وگو سری... ترمینال فشاری 2.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فشاری 2.5 یک به دو... ترمینال فشاری 2.5 یک به دو... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 2.5 یک به دو وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-1301
ترمینال فشاری واگو (1301-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری... ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 4 ارت وگو سری TOPJOB

WAGO
2004-1207
ترمینال فشاری ارت واگو با سایز 4 (1207-2004) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 6mm² بدون سر سیم و تا مقطع 4mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند....
ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 4 وگو سری TOPJOB

WAGO
2004-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2004) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 6mm² بدون سر سیم و تا مقطع 4mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه...
ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری 6 وگو سری TOPJOB

WAGO
2006-1201
ترمینال فشاری واگو (1201-2006) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 10mm² بدون سر سیم و تا مقطع 6mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس تاییدیه...
ترمینال فشاری دو طبقه 2.5... ترمینال فشاری دو طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری دو طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-2201
ترمینال فشاری دو طبقه واگو (2201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر...
ترمینال فشاری سه طبقه 2.5... ترمینال فشاری سه طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فشاری سه طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-3201
ترمینال فشاری سه طبقه واگو (3201-2002) ساخت آلمان است و از کیفیت بسیار بالا برخوردار است. از اتصال سریع و آسان به صورت فشاری بهره می‌برد و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. از انواع سیم تا مقطع 4mm² بدون سر سیم و تا مقطع 2.5mm² با سر سیم پشتیبانی می‌کند. بر اساس...
ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری... ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی 2.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-1611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-1611/1000-2002) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. دارای تاییدیه Ex e II است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی...
ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی 6 وگو سری TOPJOB

WAGO
2006-1611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-1611/1000-2006) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده می‌شود. به خاطر...
ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5... ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5... 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی دو طبقه 2.5 وگو سری TOPJOB

WAGO
2002-2611/1000-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-2611/1000-2002) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. دارای تاییدیه Ex است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده...
ترمینال فیوزی وگو سایز 4 ترمینال فیوزی وگو سایز 4 2
موجود
ترمینال فنری

ترمینال فیوزی وگو سایز 4

WAGO
281-611/281-541
تمامی ترمینال‌های ساخته شده توسط شرکت آلمانی واگو از اتصال فنری برخوردار هستند. ترمینال فیوزی واگو (541-611/281-281) هم از این قائده مستثنی نیست و از اتصال سریع و آسان بهره می‌برد. کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد و دارای ابعاد کوچک است که منجر به صرفه‌جویی در فضا و هزینه می‌شود. برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی استفاده می‌شود. به خاطر قرارگیری...
رله PLC وگو با ولتاژ بوبین... رله PLC وگو با ولتاژ بوبین... 2
موجود
مکانیکی

رله PLC وگو با ولتاژ بوبین 24 ولت

WAGO
857-304
رله 304-857 واگو دارای ولتاژ بوبین 24VDC و جریان خروجی دائمی 6A می‌باشد. دارای یک کنتاکت چنج آور از جنس آلیاژ نقره قلع (AgSnO2) می‌باشد که پایداری حرارتی بالاتر و همچنین تبدیل‌ پذیری کمتر مواد کنتاکت‌ها را به همراه دارد و می‌تواند در برابر بارهایی با جریان ناگهانی بالا ایمن باشد. از اتصال فشاری بهره می‌برد و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد....
رله دو کنتاکت وگو با ولتاژ... رله دو کنتاکت وگو با ولتاژ... 2
موجود
مکانیکی

رله دو کنتاکت وگو با ولتاژ بوبین 24 ولت

WAGO
788-312
رله 312-788 واگو دارای ولتاژ بوبین 24VDC و جریان خروجی دائمی 8A می‌باشد. دارای دو کنتاکت چنج‌آور از جنس آلیاژ نقره نیکل (AgNi 90/10) می‌باشد که مناسب بارهای مقاومتی و القایی ضعیف (بارهای DC) است. دارای اتصال فشاری است و کاملاً قابل اطمینان (ضد لرزش و شوک) می‌باشد. این محصول دارای قیمت رقابتی حتی با اتصالات پیچی در برندهای معتبر است. وضعیت خروجی‌ها در آن...
ماژول بسته کننده باس (End... ماژول بسته کننده باس (End... 2
موجود
کنترلر

ماژول بسته کننده باس (End Module)

WAGO
750-600
این ماژول همانطور که از نامش پیداست در انتهای گره یا باس قرار می‌گیرد و آن را می‌بندد. با این کار باس انتقال داده را کامل کرده و جریان صحیح داده را تضمین می‌کند.
پرینتر حرارتی هوشمند وگو
موجود
ترمینال و کانکتور

پرینتر حرارتی هوشمند وگو

WAGO
258-5000
پرینتر حرارتی هوشمند واگو (258-5000) ساخت آلمان و از کیفیت بسیار بالا برخوردار است. قابلیت چاپ شماره، حروف و یا هر نوع علائم بر روی انواع ترمینال، کابل، سیم  و دستگاه را دارد و در تمامی تابلوهای کنترل از کارایی فوق العاده برخوردار است. قابلیت استفاده در ترمینال‌های واگو، وایدمولر و فونیکس کنتاکت را دارد. دارای بالاترین سرعت چاپ در بین تمامی رقیبان است. از...
کارت خروجی دیجیتال رله ای... کارت خروجی دیجیتال رله ای... 2
موجود
کنترلر

کارت خروجی دیجیتال رله ای دو کانال وگو

WAGO
750-512
کارت خروجی دیجیتال 512-750 واگو، 2 کانال خروجی دارد و اتصال مستقیم به عملگرها (ولوهای سلونوئید، کنتاکتورها، ترنسمیترها، رله‌ها و دیگر بارهای الکتریکی) را ایجاد می‌کند. در واقع مستقماً سیگنال‌های کنترلی را از کنترلرها (مثل PLC ها) به عملگرها انتقال می‌دهد. عملگرها (Actuators) بر حسب تعداد سیمی که دارند، می‌توانند بصورت 2 یا 3 سیمه به آن وصل شوند. این کارت...
کارت منبع تغذیه 230 ولت وگو کارت منبع تغذیه 230 ولت وگو 2
موجود
کنترلر

کارت منبع تغذیه 230 ولت وگو

WAGO
750-612
ماژول ورودی/خروجی 612-750 ولتاژ 0 الی 230VAC/DC را از طریق یک منبع تغذیه اکسترنال دریافت می‌کند و با استفاده از کنتاکت‌های توان، به تجهیزات فیلد وصل شده به ماژول‌های I/O پایین‌ دست خود، انتقال می‌دهد. در واقع این ماژول به خودی خود منبع تغذیه نیست و یک تجهیز پسیو است و با اتصال به منبع تغذیه خارجی به عنوان یک واسطه برای تامین پتانسیل در ماژول‌های...
کارت منبع تغذیه 24 ولت وگو کارت منبع تغذیه 24 ولت وگو 2
موجود
کنترلر

کارت منبع تغذیه 24 ولت وگو

WAGO
750-613
ماژول ورودی/خروجی 613-750 ولتاژ 24VDC را از طریق یک منبع تغذیه اکسترنال دریافت می‌کند و با استفاده از کنتاکت‌های توان که در سمت راست ماژول قرا دارند، به تجهیزات فیلد وصل شده به ماژول‌های I/O پایین‌ دست انتقال می‌دهد. همچنین این ماژول با تبدیل DC به DC، ظرفیت جریان دهی سیستم را جهت تامین مصارف جریان داخلی ماژول‌های I/O پایین دست خود، به 2 آمپر می‌رساند....
کارت ورودی دیجیتال 4 کانال وگو کارت ورودی دیجیتال 4 کانال وگو 2
موجود
کنترلر

کارت ورودی دیجیتال 4 کانال وگو

WAGO
750-402
کارت 402-750 واگو، سیگنال‌های کنترلی را از تجهیزات فیلد (مانند سنسورهای دیجیتال و سوئیچ‌ها) دریافت می‌کند. این کارت دارای 4 کانال ورودی دیجیتال است و قابلیت اتصال مستقیم به دو سنسور 2 یا 3 سیمه را دارد. دو سنسور دیگر هم به جهت اینکه هر اتصال CAGE CLAMP فقط باید به یک هادی وصل شود، می‌توانند از طریق یک توزیع کننده پتانسیل به کارت مذکور متصل شوند. این...
کارت ورودی دیجیتال 8 کانال وگو کارت ورودی دیجیتال 8 کانال وگو 2
موجود
کنترلر

کارت ورودی دیجیتال 8 کانال وگو

WAGO
750-1415
کارت 1415-750 واگو، سیگنال‌های کنترلی را از تجهیزات فیلد (مانند سنسورهای دیجیتال، انکودرها و سوئیچ‌ها) دریافت می‌کند. این کارت یک ماژول دو سیمه است و دارای 8 کانال ورودی دیجیتال در عرض تنها 12mm است. این کارت می‌تواند با همه کنترلرها و کوپلرهای سری 750 واگو بکار برده شود و کاملاً قابل اطمینان(ضد لرزه و ضد شوک) می‌باشد. دارای اتصالات Push-in CAGE CLAMP است...
کانکتور خطی وگو سایز 4 کانکتور خطی وگو سایز 4 2
موجود
محصولات

کانکتور خطی وگو سایز 4

WAGO
221-2411
کانکتور دسته‌ دار خطی واگو (2411-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی...
کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 4

WAGO
221-412
کانکتور انشعابی دو خانه واگو (412-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی...
کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6 کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سایز 6

WAGO
221-612
کانکتور انشعابی دسته‌ دار دو خانه واگو (612-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور دو‌ خانه وگو سری... کانکتور دو‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور دو‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

WAGO
222-412
کانکتور انشعابی دسته‌ دار دو خانه واگو (412-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور سه خانه وگو سایز 6 کانکتور سه خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه خانه وگو سایز 6

WAGO
221-613
کانکتور انشعابی دسته‌ دار سه خانه واگو (613-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه‌ خانه وگو سایز 4

WAGO
221-413
کانکتور انشعابی سه خانه وگو (413-221)، ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس مشخصات فنی قابلیت تحمل جریان تا 32 آمپر را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است. از تکنولوژی Cage Clamp که...
کانکتور سه‌ خانه وگو سری... کانکتور سه‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور سه‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

WAGO
222-413
کانکتور انشعابی دسته‌ دار سه خانه واگو (413-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
کانکتور مادگی 6 پل وگو کانکتور مادگی 6 پل وگو 2
موجود
کانکتور

کانکتور مادگی 6 پل وگو

WAGO
231-306/037-000
کانکتور مادگی 6 پل WAGO با شماره محصول 000-306/037-231 به خانواده MCS (سیستم اتصال چندتایی) تعلق دارد. جزو کانکتورهای سایز متوسط (MIDI) با فاصله پین 5.08 میلی‌متر می‌باشد. دارای دسته‌های جانبی قفل شونده است که ایمنی فوق العاده بالا را از نظر استحکام اتصال دارا هستند. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع...
کانکتور پنج خانه وگو سایز 6 کانکتور پنج خانه وگو سایز 6 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج خانه وگو سایز 6

WAGO
221-615
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (615-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.5 تا 6 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 30 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است....
کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4 کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج‌ خانه وگو سایز 4

WAGO
221-415
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (415-221) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.2 تا 4 میلیمتر مربع دارا است. بر اساس تاییدیه UL قابلیت تحمل جریان تا 20 آمپر و ولتاژ تا 600 ولت را دارا است. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد برخوردار است....
کانکتور پنج‌ خانه وگو سری... کانکتور پنج‌ خانه وگو سری... 2
موجود
کانکتور

کانکتور پنج‌ خانه وگو سری کلاسیک سایز 2.5

WAGO
222-415
کانکتور انشعابی دسته‌ دار پنج خانه واگو (415-222) ساخت آلمان است و ایمنی فوق العاده بالا از نظر استحکام اتصال را دارا است. قابلیت اتصال سیمهای گوناگون اعم از افشان و مفتولی را از مقطع 0.08 تا 2.5 میلیمتر مربع دارا است. بر طبق استاندارد IEC دارای ولتاژ نامی 400 ولت و جریان مجاز 32 آمپر می‌باشد. از قابلیت تحمل دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد برخوردار است. از...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.