وال واشر

فیلترهای فعال

پروژکتور 2 وات 10 سانتی صبا... پروژکتور 2 وات 10 سانتی صبا... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 2 وات 10 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

55٬000 ‎تومان
پروژکتور 2 وات صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 240 لومن است و با ضریب توان 0.95، 95 درصد...
پروژکتور 3 وات 15 سانتی صبا... پروژکتور 3 وات 15 سانتی صبا... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 3 وات 15 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

60٬000 ‎تومان
پروژکتور 3 وات 15 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 360 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 4 وات 15 سانتی صبا... پروژکتور 4 وات 15 سانتی صبا... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 4 وات 15 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

64٬000 ‎تومان
پروژکتور 4 وات 15 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 480 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 6 وات 20 سانتی صبا... پروژکتور 6 وات 20 سانتی صبا... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 6 وات 20 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

72٬000 ‎تومان
پروژکتور 6 وات 20 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 720 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 6 وات 25 سانتی صبا... پروژکتور 6 وات 25 سانتی صبا... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 6 وات 25 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

82٬000 ‎تومان
پروژکتور 6 وات 25 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 720 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 6 وات 25 سانتی RGB... پروژکتور 6 وات 25 سانتی RGB... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 6 وات 25 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

110٬000 ‎تومان
پروژکتور 6 وات 25 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 720 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 9 وات 25 سانتی صبا...
موجود
وال واشر

پروژکتور 9 وات 25 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

110٬000 ‎تومان
پروژکتور 9 وات 25 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1080 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 9 وات 25 سانتی RGB...
موجود
وال واشر

پروژکتور 9 وات 25 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر

135٬000 ‎تومان
پروژکتور 9 وات 25 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1080 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 9 وات 50 سانتی صبا...
موجود
وال واشر

پروژکتور 9 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

120٬000 ‎تومان
پروژکتور 9 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1080 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور10 وات 35 سانتی صبا...
موجود
وال واشر

پروژکتور10 وات 35 سانتی صبا ترانس مدل والواشر

115٬000 ‎تومان
پروژکتور 10 وات 35 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1200 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 9 وات 50 سانتی RGB...
موجود
وال واشر

پروژکتور 9 وات 50 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

150٬000 ‎تومان
پروژکتور 9 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1080 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 12 وات 50 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 12 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

125٬000 ‎تومان
پروژکتور 12 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1440 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 12 وات 50 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 12 وات 50 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

165٬000 ‎تومان
پروژکتور 12 وات 50 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1440 لومن است و با ضریب...
پروژکتور 18 وات 50 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 18 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

164٬000 ‎تومان
پروژکتور 18 وات 50 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 18 وات 75 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 18 وات 75 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

184٬000 ‎تومان
پروژکتور 18 وات 75 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 18 وات 75 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 18 وات 75 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

237٬000 ‎تومان
پروژکتور 18 وات 75 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب...
پروژکتور 18 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 18 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

208٬000 ‎تومان
پروژکتور 18 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 18 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 18 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

247٬000 ‎تومان
پروژکتور 18 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2160 لومن است و با ضریب...
پروژکتور 12 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 12 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

164٬000 ‎تومان
پروژکتور 12 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 1440 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 24 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 24 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

238٬000 ‎تومان
پروژکتور 24 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2880 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 24 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 24 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

277٬000 ‎تومان
پروژکتور 24 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2880 لومن است و با ضریب...
پروژکتور 36 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 36 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

297٬000 ‎تومان
پروژکتور 36 وات 100 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 4320 لومن است و با ضریب توان...
پروژکتور 36 وات 100 سانتی...
موجود
وال واشر

پروژکتور 36 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل وال واشر

367٬000 ‎تومان
پروژکتور 36 وات 100 سانتی RGB صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 4320 لومن است و با ضریب...
پروژکتور 24 وات 200 سانتی... پروژکتور 24 وات 200 سانتی... 2
موجود
وال واشر

پروژکتور 24 وات 200 سانتی صبا ترانس مدل وال واشر

327٬000 ‎تومان
پروژکتور 24 وات 200 سانتی صبا ترانس مدل والواشر با داشتن طول عمر 5000 ساعت و رده انرژی A+ از بهترین انواع پروژکتورهای موجود در بازار به شمار می‌رود. پروژکتور  صبا ترانس مدل والواشر با درجه حفاظت IP65 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم بوده و به خوبی در دمای بین 40- تا 60 درجه سانتی گراد کار می‌کند. این پروژکتور دارای شار نوری 2880 لومن است و با ضریب توان...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.